ปตท. ร่วมกับ กทม. จัดตั้งโครงการลมหายใจเพื่อเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียว

View icon 14
วันที่ 7 ส.ค. 2565
เจาะประเด็นข่าว 7HD
แชร์
เจาะประเด็นข่าว 7HD - ในสภาวะสภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เราต้องช่วยกันหันมาดูแลและฟื้นฟูป่าไม้

ปตท. หนึ่งในผู้นำด้านพลังงานของประเทศ เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงร่วมมือกับกรุงเทพมหานครจัดตั้ง โครงการลมหายใจเพื่อเมือง ปลูกต้นไม้จำนวน 100,000 ต้น ขยายพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ กทม. ลดปัญหามลภาวะ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก และที่สำคัญเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน โดยในวันนี้ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ได้นำร่องปลูกต้นไม้ ณ ที่ดิน ปตท. ถ.กำแพงเพชร 6 และมีแผนการปลูกเพิ่มในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป