เช้าข่าว 7 สี

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำ มี 52 เหรียญทอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

เช้าข่าว 7 สี - ไปชมสรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำ มี 52 เหรียญทอง ชลบุรี อยู่ที่ 2 มี 43 เหรียญทอง ที่ 3 เชียงใหม่ มี 37 เหรียญทอง ที่ 4 ศรีสะเกษ 16 เหรียญทอง ที่ 5 สมุทรสาคร 16 เหรียญทอง นครสวรรค์ อยู่ที่ 6 มี 14 เหรียญทอง ขณะที่ พัทลุง เจ้าภาพ อยู่ที่ 11 มี 8 เหรียญทอง