เช้าข่าว 7 สี

กรุงเทพมหานคร ขึ้นนำ มี 41 เหรียญทอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

เช้าข่าว 7 สี - ไปชมสรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

กรุงเทพมหานคร ขึ้นนำมี 41 เหรียญทอง, ชลบุรี ตกไปอยู่ที่ 2 มี 37 เหรียญทอง ที่ 3 เชียงใหม่ มี 25 เหรียญทอง ที่ 4 สมุทรสาคร 15 เหรียญทอง ที่ 5 จันทบุรี 12 เหรียญทอง สุพรรณบุรี อยู่ที่ 6 มี 10 เหรียญทอง ขณะที่ พัทลุง เจ้าภาพ อยู่ที่ 12 มี 5 เหรียญทอง