เช้าข่าว 7 สี

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

เช้าข่าว 7 สี - การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" วันนี้คุณวรรณธิดา จะไปอยู่ที่สนามไหน ไปติดตาม