เช้าข่าว 7 สี

ชลบุรี มี 31 เหรียญทอง รั้งอันดับหนึ่ง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

เช้าข่าว 7 สี - ไปชมสรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ชลบุรี ยังนำมี 31 เหรียญทอง นำ กรุงเทพมหานคร ที่ไล่มาอยู่ที่สอง 1 เหรียญทอง ที่ 3 เชียงใหม่ มี 23 เหรียญทอง ที่ 4 สมุทรสาคร 14 เหรียญทอง ที่ 5 จันทบุรี 10 เหรียญทอง สุพรรณบุรี อยู่ที่ 6 มี 9 เหรียญทอง ขณะที่ พัทลุง เจ้าภาพ อยู่ที่ 14 มี 4 เหรียญทอง