ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 22 ก.ค.65 ฟ้าคำราม ปราสาทวิทยาคาร vs ยอดกฤษดา ลูกเหนือปฐพี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 22 ก.ค.65 ฟ้าคำราม ปราสาทวิทยาคาร vs ยอดกฤษดา ลูกเหนือปฐพี