ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 18 ก.ค.65 ขวัญ ส.เพลินจิตร vs กวางเงิน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 18 ก.ค.65 ขวัญ ส.เพลินจิตร vs กวางเงิน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง