เช้าข่าว 7 สี

ผู้ว่าฯ สตูล ประกาศความพร้อมจัดมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร บริเวณหาดปากบารา

เช้าข่าว 7 สี - นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประกาศความพร้อมจัดมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร "Air sea Land Southern Sports Tourism Festival" บริเวณลานจุดชมวิว 18 ล้าน หาดปากบารา จังหวัดสตูล พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น หลังจากซบเซามานานจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีการแข่งขัน จำนวน 12 ชนิดกีฬา และมีกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่นำร่อง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม และ 15-18 กันยายนนี้