ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 10 ก.ค.65 ยอดบัวงาม เอส.บี.พี.คาร์เน็ตเวิร์ค vs ยอดสยาม ช.โชคอำนวย

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 10 ก.ค.65 ยอดบัวงาม เอส.บี.พี.คาร์เน็ตเวิร์ค vs ยอดสยาม ช.โชคอำนวย