เช้าข่าว 7 สี

นายก ส.ปันจักสีลัต เป็นประธานเปิดการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 10

เช้าข่าว 7 สี - นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่สนใจในกีฬาปันจักสีลัต ได้มีเวทีแสดงฝีมือและพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ โดยมีนักกีฬาจำนวน 415 คน จาก 60 ทีม เข้าร่วมทำการแข่งขัน ที่ศูนย์ฝึกกีฬาปันจักสีสัต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา