เช้าข่าว 7 สี

อดีตพนักงาน JSL ร้องทนายเดชา ช่วยเหลือ

เช้าข่าว 7 สี - อดีตพนักงานบริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด 37 คน ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม เข้าปรึกษาด้านกฎหมายกับ นายเดชา กิตติวิทยานันท์ ทนายความ จากกรณี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ได้ประกาศปิดตัว

ตัวแทนอดีตพนักงาน เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ได้เลิกจ้างพนักงานทั้งหมด 89 คน ในนั้นมี 10 คน ที่ยินยอมรับเงินชดเชยไปแล้ว ส่วนอีก 79 คน ไม่ยอมรับเงินชดเชย เพราะทางบริษัทฯ จะจ่ายให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง เพียงร้อยละ 16 ของเงินชดเชยทั้งหมดตามกฎหมาย ยอดเงินชดเชยเลิกจ้างที่ทางบริษัทต้องจ่ายให้ รวมเป็นเงินกว่า 31 ล้านบาท แต่ทางบริษัทบอกว่าจะให้เงิน 5 ล้านบาท ให้ไปแบ่งกันเอาเอง จึงเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบ และไม่ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาก็ยอมบริษัททุกอย่าง ไม่ว่าจะลดเงินเดือน, หักเงินเบี้ยเลี้ยง, หักเงินค่าล่วงเวลา และการแบ่งจ่ายเงินเดือน เพราะเข้าใจว่าเศรษฐกิจไม่ดี บริษัทประสบปัญหา ก็พร้อมที่จะปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้บริษัทอยู่รอด แต่สุดท้ายก็เลิกจ้างแบบไม่ทันตั้งตัว

ขณะที่ ทนายเดชา แนะนำให้ไปร้องเรียนกับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เพื่อเรียกร้องเงินชดเชยเลิกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนการฟ้องต่อศาลแรงงาน กรณีที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมจะต้องฟ้องแยกอีกส่วน ซึ่งในวันนี้อดีตพนักงานจะไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4