ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 2 ก.ค.65 สกุลชัย เอ็กซินดิคอนยิม vs ขาวสนิท ส.ยิ่งเจริญการช่าง

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 2 ก.ค.65 สกุลชัย เอ็กซินดิคอนยิม vs ขาวสนิท ส.ยิ่งเจริญการช่าง