สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

มาม่า เชื่อจะได้ปรับขึ้นราคาเร็ว ๆ นี้

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - คนไทยบริโภค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก เหตุผลนี้ ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรามาม่า ยืนยันแม้จะยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ปรับขึ้นราคา แต่สินค้าจะไม่ขาดตลาด และเชื่อว่าจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นราคาเร็ว ๆ นี้

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยพฤติกรรมการบริโภคบะหมี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของคนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 52 ซองต่อคนต่อปี หรือเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ซองต่อคนต่อปี สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก ส่วนมูลค่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งมาม่าครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดราว 50% ซึ่งขณะนี้ต้นทุนการผลิตปรับสูงขึ้นมากกว่าเท่าตัว อาทิ ต้นน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นกว่า 110% ข้าวสาลีขึ้นราคาไปมากกว่า 53% รวมถึงค่าบรรจุภัฑ์ ยังไม่รวมค่าขนส่งสินค้า ที่ทยอยปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งแม้จะยื่นขออนุญาตปรับขึ้นราคาต่อกระทรวงพาณิชย์ไปหลายครั้ง และยังไม่ได้รับพิจารณา แต่ก็เชื่อว่า คงใช้เวลาอีกไม่นาน โดยที่ผ่านมา ผู้ผลิตเริ่มประสบภาวะขาดทุนมาต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงตรึงราคาขายเดิมไว้ เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภค และยืนยันจะไม่ลดกำลังการผลิตแน่นอน

ด้านนายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน เปิดเผยเปิดเผยผลสำรวจปัจจัยที่นักธุรกิจมีความกังวลในขณะนี้คือสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อของชาติมหาอำนาจ และราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ระดับ 10-40% รองลงมาคือราคาอาหารโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและความผันผวนของตลาดการเงิน คาดว่าในช่วง 3 เดือนหน้าอาจจะมีการขยับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอีกให้เท่ากับต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นแรงกดดันอัตราเงินเฟ้อค่อย ๆ สูงขึ้น ซึ่งภาคเอกชน เองก็มีความกังวลใจกับการปรับขึ้นราคาสินค้า เช่นกัน