ห้องข่าววาไรตี้

ผนึกกำลังนักวิจัย แก้ปัญหาชาวไร่อ้อย

ห้องข่าววาไรตี้ - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทีมนักวิจัยไทย หรือ กลุ่มดีพร้อม (DIPROM) สร้างแพลตฟอร์มบริหารจัดการไร่อ้อย ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร

ข่าวดี สำหรับเกษตรกรที่ทำไร่อ้อย โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมระดมนักวิจัยไทย ตั้งเป็นกลุ่มดีพร้อม ออกแบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการ วางแผนการทำงานในไร่อ้อย โดยนำนวัตกรรมหุ่นยนต์และแผนงานในระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ เข้ามาร่วมทำงาน ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับชาวไร่อ้อยและกลุ่มอุตสาหกรรมไร่อ้อย เพื่อลดปัญหาคุณภาพของอ้อยต่ำกว่าเกณฑ์และมีความหวานไม่คงที่ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อตันน้ำตาลสูงขึ้น

สำหรับแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ มีชื่อว่า FPS เป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาท ช่วยงานเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกร เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ตอบโจทย์การทำงานของเกษตรกรรุ่นใหม่

ซึ่งแพลตฟอร์ม FPS สามารถประมวลผลเพื่อสร้างแผนที่ผลผลิต สำราจการระบาดของโรคพืชจากภาพถ่ายทางอากาศ มีระบบประมวลผลเพื่อสร้างฐานข้อมูลจากแผนที่ผลผลิต มีระบบฉีดพ่นสาร ระบบออกแบบการเพาะปลูก และติดตามการเจริญเติบโต เป็นต้น โดยเกษตรกรไร่อ้อยที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ดีพร้อม บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม