7HDร้อนออนไลน์

นายกฯ เมินโซเชียลวิจารณ์เด็กนักเรียนสอนใช้คอมพิวเตอร์ ลั่นไร้สาระ!!

1 กรกฎาคม 2565 จากกรณีปรากฏภาพในสื่อสังคมออนไลน์ มีเด็กนักเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ จับมือพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สอนใช้คอมพิวเตอร์จนเกิดกระแสวิจารณ์นั้น

ล่าสุด นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  สังคมจะตีความอย่างไรก็เป็นเรื่องของสังคม แต่วันนั้นนายกรัฐมนตรีต้องการให้เด็กได้ลองสอน ได้มีความภาคภูมิใจ อย่ามาจับผิดแบบนี้ไม่ใช่สาระ ย้ำไร้-สา-ระ!!