เช้านี้ที่หมอชิต

ทะเลหมอกบนผามออีแดง

เช้านี้ที่หมอชิต - ความงดงามบนจุดชมวิว ผามออีแดง ภายในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยหลังจากที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง บนเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้สภาพอากาศชื้น จึงเกิดปรากฏการณ์ทะเลหมอก ที่สวยสดงดงาม บนจุดชมวิวผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมทะเลหมอกแล้ว ยังจะได้ชมตะวันขึ้นสามแผ่นดิน ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ ชมสถูปคู่ และปราสาทโดนตวล ซึ่งเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าอายุกว่า 1,500 ปี