ห้องข่าววาไรตี้

แนะวิธีประหยัดค่าน้ำมัน เดือนละ 3,080 บาท

ห้องข่าววาไรตี้ - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน แนะนำวิธีประหยัดน้ำมัน ประหยัดเงินในกระเป๋า ว่ากันว่า หากปฏิบัติได้เพียง 9 ข้อจาก 10 ข้อแนะนำ จะลดค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 3,080 บาทต่อเดือน

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. แนะนำ 10 วิธีประหยัดน้ำมัน หากปฎิบัติได้ 9 ข้อ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 1,643 ถึง 3,080 บาทต่อเดือน หรือประหยัดได้สูงสุด 56.5% โดยใช้ค่าเฉลี่ย การขับรถไป-กลับต่อวันไม่เกิน 50 กิโลเมตร,สภาพรถอยู่ในขั้นปกติ ไม่เกิน 7 ปี,ประสิทธิภาพการกินน้ำมัน 12 กิโลเมตรต่อลิตร ขนาดรถ 1,500-1,600 ซีซี. ใช้น้ำมันเดือนละ 125 ลิตร หรือ 5,443 บาทต่อเดือน ค่าเฉลี่ยน้ำมันราคา 43.54 บาทต่อลิตร

จะยกตัวอย่างที่ทำง่าย ๆ และเลือกข้อที่น่าสนใจ เช่น ขับรถ ใช้ความเร็วคงที่ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ประหยัดน้ำมันมากที่สุด ประหยัดได้ 3.7 ลิตรต่อเดือน คิดเป็น 161 บาทต่อเดือน หรือ วิธีนี้ก็น่าสนใจถ้าทำได้ให้ทำงานที่บ้าน สัปดาห์ละ 1-3 วัน ประหยัดได้ 17-50 ลิตรต่อเดือน คิดเป็น 740 ถึง 2,177 บาทต่อเดือน หรือประหยัด 40% แนะนำให้ใช้รถสาธารณะประหยัดได้ 7 ลิตรต่อเดือน คิดเป็น 305 บาทต่อเดือน

แนะนำให้ตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทาง หรือใช้จีพีเอสเพื่อให้ถึงที่หมายรวดเร็ว ประหยัดได้ 0.5 ลิตรต่อเดือน คิดเป็น 22 บาทต่อเดือน ขับประหยัด ไม่เบรกบ่อย ไม่เร่งแรง ก่อนไฟแดง ชะลอความเร็ว ก็ช่วยประหยัดได้ 1.2 ลิตรต่อเดือน คิดเป็น 52 บาทต่อเดือน หมั่นทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนตามกำหนด ประหยัดได้ 1.95 ลิตรต่อเดือน คิดเป็น 85 บาทต่อเดือน และข้อสุดท้าย หันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีค่าไฟฟ้าของรถ เฉลี่ย 0.65 บาทต่อ กม. หากใช้รถ 1,500 กม. ต่อเดือน ก็จะใช้เงินแค่ 975 บาท ประหยัดลงเปรียบเทียบกับใช้รถน้ำมัน 4,468 บาท