ห้องข่าววาไรตี้

สกัดลักลอบส่งออกทุเรียนตกเกรดไปจีน

ห้องข่าววาไรตี้ - กรมวิชาการเกษตร สกัดรถตู้คอนเทนเนอร์เตรียมขนทุเรียนด้อยคุณภาพส่งออกจีนมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท พบหลักฐานเพียบ ทั้งเพลี้ยแป้งและราดำ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ภายหลังจากได้รับแจ้งจากด่านตรวจพืชจันทบุรี ที่เข้าตรวจสอบทุเรียน ณ โรงคัดบรรจุแห่งหนึ่งในพื้นที่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบสิ่งผิดปกติ จึงได้ประสานให้ด่านตรวจพืชมุกดาหาร ซึ่งเป็นด่านที่ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช เข้าสกัดสุ่มตรวจทุเรียน ในรถตู้คอนเทนเนอร์ที่เตรียมส่งออกไปจีน จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 960 กล่อง รวมน้ำหนักทุเรียน 34,560 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 2,016,000 บาท อีกครั้ง พบมีการบรรจุทุเรียนน้อยกว่าที่แจ้งไว้ตามเอกสาร โดยบรรจุตู้ละ 471 กล่อง และ 472 กล่องเท่านั้น และยังพบทุเรียนที่มีเพลี้ยแป้งและราดำ ผลทุเรียนด้อยคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานการส่งออก บรรจุภัณฑ์บางส่วนอยู่ในสภาพเหมือนถูกใช้ซ้ำปะปนอยู่อีกทั้งสติ๊กเกอร์ที่ติดขั้วผล และสติ๊กเกอร์ที่ติดข้างบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในพิธีสารไทย-จีน มีข้อความสำแดงไม่ตรงตามเอกสารที่แจ้ง ด่านตรวจพืชมุกดาหารจึงปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และแจ้งให้ตัวแทนผู้ส่งออกรับทราบ