ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : เร่งหาทางออก เอกชนค้างจ่ายสัมปทานรังนก จ.ชุมพร

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ติดตามปัญหาเงินบริษัทสัมปทานรังนกที่ค้างจ่าย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ยืนยัน กำลังเร่งดำเนินการร้องศาล เพื่อยึดเงินประกัน 21 ล้านบาท ขณะที่ กรรมาธิการเร่งหาจุดอ่อนสัญญาสัมปทานที่ทำให้รัฐเสียหาย ติดตามจากรายงานคุณมะลิ แซ่ฉิ่น ในคอลัมน์หมายเลข 7

นี่เป็นบัญชีรายการจัดเก็บเงินอากรรังนกอีแอ่นของบริษัทบลูเพิร์ล เบิร์ดเนส จำกัด ซึ่งได้รับสัมปทานรังนกเกาะมะพร้าว เกาะกา เกาลังกาจิว จังหวัดชุมพร มีกำหนดให้ต้องเริ่มชำระ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 ตุลาคม 2565

บัญชีนี้แสดงให้เห็นว่า บริษัทค้างการจ่ายเงินรวม 11 งวด ยอดที่ต้องจ่ายเป็นเงินกว่า 65 ล้านบาท เมื่อหักลบกลบหนี้แล้ว เหลือเงินต้องจ่ายคืนแก่รัฐ จำนวน 32,732,489 บาท

จากรายงานนี้ ทำให้กรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ตั้งข้อสงสัยในหลายประเด็น โดยเฉพาะการค้างชำระเป็นระยะเวลาถึง 11 งวด เหตุใดถึงไม่มีคำสั่งเพิกถอนตั้งแต่เกิดความเสียหายในระยะแรก แต่กลับประวิงเวลามายื่นฟ้องเมื่อใกล้สิ้นสุดสัมปทาน และเพิกถอนสัมปทานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ไม่นับรวมข้อสงสัยของผู้ร้องเรียนที่ระบุว่าบริษัทแห่งนี้มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองท้องถิ่นฉันเครือญาติซึ่งอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อกันหรือไม่

ระหว่างการติดตามการประมูลและการจัดเก็บรังนกอีแอ่น ตามสัญญาสัมปทานรังนก ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ได้ตั้งข้อสงสัย และเรียกร้องให้คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นชุมพร ส่งเอกสารสัมปทานย้อนหลังถึงปี 2561 เพื่อให้กรรมาธิการได้ตรวจสอบในรายละเอียดถึงข้อบกพร่องที่นำไปสู่ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐ

นอกจากการเรียกร้องให้คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นชุมพร ส่งเอกสารสัมปทานย้อนหลัง เพื่อหาจุดอ่อนสัมปทานที่ทำให้รัฐเสียหายในที่ประชุม ยังมีผู้ร้องเรียน ปัญหาความโปร่งใสการจัดเก็บอากรรังนกของจังหวัดชุมพร โดยตั้งข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น ใช้อำนาจส่วนใดในการขยายระยะเวลาในการจัดเก็บค่าสัมปทานให้แก่บริษัท หลายข้อสงสัย หลากปัญหาที่ถูกตั้งข้อสังเกต ยังเป็นเรื่องที่ต้องสืบสาวกันต่อ เพื่อให้ได้ความกระจ่าง รวมถึงปมกล่าวหาที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจนทำให้รัฐสูญเสียรายได้ในการพัฒนาท้องถิ่น ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องเร่งคลี่คลาย