ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 30 มิ.ย.65 ฟ้าคำราม ปราสาทวิทยาคาร vs เก่งกล้า ก.กลมเกลียว

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 30 มิ.ย.65 ฟ้าคำราม ปราสาทวิทยาคาร vs เก่งกล้า ก.กลมเกลียว