เช้าข่าว 7 สี

กองทุนพัฒนาการกีฬาฯ จับมือ ส.ฟุตบอลฯ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Grow Together!

เช้าข่าว 7 สี - กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Grow Together! ปฐมบทใหม่ เพื่อฟุตบอลไทยสู่ความยั่งยืน ภายใต้การควบคุมมาตรฐานของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า

ซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นแห่งแรก กับการจัดวางโครงสร้างการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทั้งระบบ โดยการสร้างและจัดเก็บฐานข้อมูล รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน