เช้าข่าว 7 สี

ไพฑูร ชุติมากรกุล ไร้คู่แข่ง นั่งตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ สมัยที่ 6 ติดต่อกัน

เช้าข่าว 7 สี - สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาคนใหม่

ซึ่งผลปรากฎว่า นายไพฑูร ชุติมากรกุล ได้รับการรับรองจากสมาชิกเป็นมติเอกฉันท์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย อีกสมัย ซึ่งนับเป็นการดำรงตำแหน่งสมัยที่ 6 ติดต่อกัน

นอกจากนั้นภายในงานยังได้จัดให้มีพิธีแจกทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของสมาชิก และการมอบรางวัล "บุคคลผู้ทรงคุณค่าสื่อมวลชนกีฬา" ประจำปี 2565 ให้แก่สื่อมวลชนอาวุโส จำนวน 4 ท่าน