ประเด็นเด็ด 7 สี

รายงานพิเศษ : นายกฯ ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำ จ.เชียงใหม่

ประเด็นเด็ด 7 สี - วันนี้นายกรัฐมนตรี ได้ไปลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามงานในพื้นที่หลายจุด โดยแต่ละจุดมีความสำคัญกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ไปติดตามจากรายงานของคุณเกรียงไกร รัตนา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจุดแรก ไปติดตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ในอำเภอแม่แตง ซึ่งจุดนี้เป็นต้นทาง ที่ผันน้ำจากลำน้ำแม่แตง ไปสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และผันน้ำไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

สำหรับ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ก่อสร้างด้วยงบประมาณรวมกว่า 15,000 ล้านบาท ทั้งโครงการจะสามารถผันน้ำเข้าไปเก็บในอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา ในช่วงฤดูฝน รวมกว่า 160 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งล่าสุดก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 69

โดยมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ไปอีก 5 ปี ให้สิ้นสุดในปี 2570 เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเมืองลำพูน เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ซึ่งจะช่วยเหลือพื้นที่เกษตร ได้ถึง 76,129 ไร่ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำ EIA เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุด

สำหรับโครงการแม่เหียะ สมาร์ตซิตี้ ซึ่งหน่วยบริหารจัดการต้นทุนด้านการพัฒนา ระดับพื้นที่ หรือ บพท. และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ทดลองจัดทำเมืองอัจฉริยะต้นแบบขึ้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี ให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว ผ่านระบบสมาร์ตโฟน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จุดอื่น ๆ ในอำเภอสารภี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะการเขียนชุดคำสั่งหรือโพรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ให้แก่เยาวชน และโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และจากนั้นเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้า และนวัตกรรมล้ำยุคของอุตสาหกรรมไทย FTI Expo 2022 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมหลังเปิดประเทศ