7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ถนนพังนานกว่า 10 ปี ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

7 สีช่วยชาวบ้าน - เรื่องร้องเรียนทางแฟนเพจวันนี้ ส่งมาจากจังหวัดนครปฐม เรื่องถนนพังนานกว่า 10 ปี แต่ไม่มีหน่วยงานสนใจ

คุณผู้ชมส่งรายละเอียดมาบอกว่าชาวบ้านเดือดร้อนมาก และเดือดร้อนมานานแล้ว จากการใช้เส้นทางเชื่อมระหว่าง ตำบลห้วยพลู ถึง ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านพื้นที่หมู่ 3 ตำบลลานตากฟ้า เพราะสภาพถนนพัง ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ นานกว่า 10 ปี ช่วงหน้าแล้งฝุ่นจะเยอะมาก พอฝนตกน้ำขัง ยิ่งเดินทางลำบาก

ที่ผ่านมาไม่เคยมีหน่วยงานไหนเข้ามาตรวจสอบแก้ไขให้เลย ชาวบ้านเองก็ไม่รู้จะไปร้องเรียนกับใคร แม้พื้นที่จุดนี้จะอยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ลานตากฟ้า แต่การดูแลถนน ชาวบ้านบอกว่าไม่รู้เป็นอำนาจของใคร จึงร้องเรียนมาที่ 7 สีช่วยชาวบ้าน เพื่อขอให้เป็นกระบอกเสียง สะท้อนความเดือดร้อนนี้ไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้ามาช่วยซ่อมแซมถนนสายนี้ เพื่อให้ชาวบ้านเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยด้วย