เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 28 มิถุนายน 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 28 มิถุนายน 2565

ประเทศไทยมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้