เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 27 มิถุนายน 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 27 มิถุนายน 2565

สุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับลมใต้ปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้