ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 26 มิ.ย.65 สิงห์ดำ ศักดิ์รังสิต vs ศรทอง ส.ยิ่งเจริญการช่าง

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 26 มิ.ย.65 สิงห์ดำ ศักดิ์รังสิต vs ศรทอง ส.ยิ่งเจริญการช่าง