เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 23 มิถุนายน 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 23 มิถุนายน 2565

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงไว้ด้วย