ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 17 มิ.ย.65 ศักดิ์ชัยน้อย เอ็ม.ยู.เด็น vs ยอดภพ อีมิเน้นท์แอร์

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 17 มิ.ย.65 ศักดิ์ชัยน้อย เอ็ม.ยู.เด็น vs ยอดภพ อีมิเน้นท์แอร์