เช้านี้ที่หมอชิต

ภาคีเครือข่ายเอกชน ร้อง ก.ยุติธรรม สั่งปิด 2 ผับ

เช้านี้ที่หมอชิต - ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน รวมตัวกันไปยื่นขอให้กระทรวงยุติธรรม สั่งปิดสถานบันเทิงอย่างน้อย 2 แห่ง ที่นอกจากจะไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 แล้ว ยังปล่อยให้เยาวชนไปใช้บริการ และพบมีการเสพยาเสพติดด้วย

เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกว่า 20 คน ไปยื่นหนังสือถึง นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับสถานบริการที่ปล่อยให้เด็ก เยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ อย่างน้อย 2 แห่ง คือ ผับ "คลับ 99" ที่อยู่ในตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ "แวมไพร์ผับ" ย่านปทุมวัน กรุงเทพฯ รวมถึงขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังกับสถานบันเทิง สถานบริการต่าง ๆ ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ระบุว่า การเข้าจับกุมสถานบันเทิงต่าง ๆ ที่เป็นข่าวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยเฉพาะจุดที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษา ที่ช่วงนี้เด็กและเยาวชนเริ่มกลับไปเรียนหนังสือตามปกติแล้ว ทำให้เกิดความกังวลว่า อาจทำให้เด็ก ๆ ถูกโน้มน้าวได้ง่าย นอกจากนี้ เครือข่ายยังมีข้อมูลด้วยว่า ปัจจุบันมีสถานบริการ สถานบันเทิงอีกหลายแห่ง ที่ละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรง ต้องการขอให้ภาครัฐตรวจสอบ หากพบว่าเข้าข่ายกระทำผิดก็อยากขอให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที

นางสุภาภรณ์ ชมชัย ในฐานะรักษาการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ระบุว่า ได้กำชับให้มีการตรวจสอบสถานบริการที่อยู่ในเขตโซนนิงใกล้เคียงสถานศึกษาเป็นพิเศษแล้ว ซึ่งก็ยอมรับว่าปัญหาการกำหนดเขตโซนนิงในแต่ละพื้นที่นั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละพื้นที่จะกำหนดตามบริบทในพื้นที่นั้น ๆ ทำให้โซนนิงบางแห่งอยู่แค่เพียงกำแพงรั้วของสถานศึกษา ทั้งที่ความจริงควรจะอยู่ถัดออกไป จึงอาจต้องมีการทบทวนกำหนดเขตโซนนิงกันใหม่

ด้าน นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า จะช่วยประสานงานหน่วยต่าง ๆ ให้ช่วยกันตรวจสอบ หากพบว่าเข้าข่ายละเมิดกฎหมาย ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะช่วยเร่งรัดติดตามความคืบหน้าอีกทางหนึ่ง