7HD ร้อนออนไลน์

"ลุงป้อม" ลุย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ช่วยชาวบ้าน มอบสิทธิที่ดินทำกิน พร้อมสั่งรับมือฤดูฝน ติดตามแก้ฝุ่น PM 2.5

(13มิ.ย.65) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ โดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ ศาลากลาง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมเดินทางเข้าชมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จากนั้นในช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปยังหอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ เพื่อประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมรับฟังสรุปผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่ โดยมี ดร.สุรสีห์  กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการน้ำตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)  พร้อมรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า โดยจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นคณะได้เดินทางลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคา พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านปูคาเหนือ ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ ในการลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.เชียงใหม่ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้เกียรติมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 5 พื้นที่ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบด้วย “ป่าแม่สุรินทร์” “ป่าแม่เงาและป่าแม่สำเพ็ง” “ป่าสาละวิน” “ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย (อำเภอขุนยวม)” และ “ป่าแม่ยวมฝั่งขวา” เนื้อที่รวม 7,762 ไร่ 52 ตารางวา พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เงาและป่าแม่สำเพ็ง จำนวน 902 ราย ในพื้นที่ตำบลขุนยวม ตำบลแม่อูคอ ตำบลแม่เงา และตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้แทนประชาชน จาก 4 ตำบล จำนวน 4 ราย เป็นตัวแทนรับมอบ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล การดำเนินการตามมาตรการป้องกันไฟป่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5