ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 13 มิ.ย.65 รุ่งเพชร เพชรเจริญ vs ขาวสนิท ส.ยิ่งเจริญการช่าง

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 13 มิ.ย.65 รุ่งเพชร เพชรเจริญ vs ขาวสนิท ส.ยิ่งเจริญการช่าง