เช้าข่าว 7 สี

กิจกรรม โอลิมปิก เดย์ 2022 จังหวัดพะเยา

เช้าข่าว 7 สี - นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬาเพื่อมวลชนและสิ่งแวดล้อม และประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง โอลิมปิก เดย์ 2022 เป็นประธานเปิดกิจกรรม "โอลิมปิก เดย์ 2022" ที่บริเวณถนนลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ สำหรับกิจกรรม "โอลิมปิก เดย์ 2022" จังหวัดพะเยา ร่วมกับ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ, องค์การบริหารจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นที่บริเวณริมกว๊านพะเยา เพื่อส่งเสริมให้ทุกเพศ ทุกวัย มีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย สร้างการรับรู้ของภาคประชาชนและทุกภาคส่วนในวงกว้าง ตลอดจนเป็นการเน้นย้ำความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิก ปี 2030