ข่าวเด็ด 7 สี

ก.พาณิชย์ แนะ นำไม้ยืนต้นมาค้ำประกันเงินกู้ ไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้

ข่าวเด็ด 7 สี - อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ในการนำไม้ยืนต้น มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเงินได้ ทั้ง ต้นสัก มะค่า พยูง รวมไปถึงไม้ผลต่าง ๆ เช่น ทุเรียน มะม่วง เงาะ มังคุด ก็สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ โดยไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้ ซึ่งตั้งแต่กฏหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปลายปี 2561 ถึงปัจจุบัน มีการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันน้อยมากเพียง 0.001% หรือมูลค่าประมาณ 137 ล้านบาท เท่านั้น