ห้องข่าวภาคเที่ยง

ไทย-ญี่ปุ่น เตรียมเดินหน้าร่วมเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเร็ว ๆ นี้

ห้องข่าวภาคเที่ยง - นายกรัฐมนตรี พอใจการหารือกับประเทศญี่ปุ่นในหลาย ๆ กลุ่ม ที่จะส่งผลดีกับประเทศไทย โดยจะพิจารณาทุกเรื่องอย่างรอบคอบ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณคณะทำงานที่ทำให้การเข้าร่วมการประชุม International Conference on the future of Asia ครั้งที่ 27 ประเทศญี่ปุ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการพบปะกับฝ่ายการเมือง มีแนวโน้มออกมาเป็นไปในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ทั้งการพบกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและสมาพันธุรกิจต่าง ๆ ส่วนบทบาทของไทยในฐานะอาเซียน ซึ่งมีข้อผูกพันและเป็นสมาชิกร่วมกันกับหลายภาคีเครือข่ายในหลายข้อตกลง มีทั้งกลุ่มเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จึงต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์จากทุกข้อตกลง เพราะไทยเป็นสมาชิกเกือบทั้งหมด จึงอย่าให้ใครนำไปบิดเบือน คนไทยเองก็ต้องเข้าใจด้วย

ส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ภาพถ่ายนายกรัฐมนตรี นั่งอ่านกระดาษเปล่าบนเครื่องบินระหว่างเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น แทนที่จะเตรียมงานการประชุมว่าเป็นหนังสือของสายการบินที่วางไว้ ก็หยิบขึ้นมาดูเท่านั้น ซึ่งแฟ้มการประชุมได้วางไว้ใกล้ ๆ กัน