ห้องข่าวภาคเที่ยง

ความพร้อมเปิดสถานบันเทิงใน กทม.

ห้องข่าวภาคเที่ยง - 1 มิถุนายนนี้ สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ และอาบอบนวด ในกรุงเทพมหานคร จะได้กลับมาเปิดให้บริการภายใต้มาตรการโควิด-19

กรุงเทพมหานคร มีจำนวนสถานบันเทิงที่เข้าข่ายกว่า 1,000 ร้าน ส่วนใหญ่ 60% ปรับตัวเป็นร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงไปก่อนหน้านี้แล้ว หลังจากนี้จะได้กลับมาเปิดบริการกันเต็มรูปแบบถึงเที่ยงคืน หลังจากหยุดไปยาวนานเกือบ 2 ปี จากสถานการณ์โควิด-19

ผับ บาร์ คาราโอเกะ และอาบอบนวด ที่จะเปิดกิจการต้องเข้าระบบ THAI STOP COVID 2 PLUS และขออนุญาตสำนักงานเขต ก่อนเปิดบริการ และเขตจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 และมาตรการทางกฎหมาย เพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ ที่จะมีการตรวจกำกับ ติดตามให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขลักษณะ การทำความสะอาด ไม่ดื่มเครื่องดื่มแก้วเดียวกัน ไม่ทำโพรโมชัน และมีการตรวจสอบนักเที่ยวที่จะเข้ามารับบริการด้วยว่า ฉีดวัคซีนโควิด-19 มาแล้ว 3 เข็ม ถึงเข็มกระตุ้น เช่นเดียวกับพนักงานในร้านก็ต้องฉีดวัคซีนครบเช่นกัน และตรวจ ATK พนักงานทุก 7 วัน

ส่วนการจัดพื้นที่ให้บริการในสถานบันเทิง ให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร กรณีมีวงดนตรีสด ให้เว้นระยะห่างระหว่างเวที กับโต๊ะอย่างน้อย 5 เมตร และมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ สำหรับกรณีอาคารปิด ติดแอร์ ให้เปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา และอาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามความเหมาะสม

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ลดลงจากเมื่อวาน ผู้ติดเชื้อใหม่ยอด PCR  4,837 คน และติดเชื้อเข้าข่ายที่ตรวจ ATK 6,380 คน ส่วนผู้เสียชีวิตรายใหม่ 29 คน แนวโน้มอยู่ประมาณวันละ 30 คน ต่อเนื่องมาเกือบ 1 สัปดาห์แล้ว