ห้องข่าววาไรตี้

สสส.สร้างเครือข่ายนักศึกษาอาชีวะชวนเพื่อนเลิกบุหรี่

ห้องข่าววาไรตี้ - สสส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดตั้งแกนนำนักศึกษาอาชีวะ ชวนเพื่อนเลิกบุหรี่ ตั้งเป้าให้มีตัวเลขนักสูบเป็นศูนย์ในสถานศึกษา

สสส. เผยข้อมูลจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ พบว่ากลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมปลาย มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงที่สุด ร้อยละ 46.4 และเริ่มต้นจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะมีกลิ่นหอม และหาซื้อได้ง่าย มีขายทางออนไลน์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ สสส. จึงอยากสร้างความรู้ด้านสุขภาพ ให้เยาวชนรู้เท่าทันและสามารถตัดสินใจในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยสื่อสังคมออนไลน์ได้ จึงเป็นที่มาของโครงการ พัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษา ป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) ในสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ซึ่งตอนนี้ นำร่องแล้ว 30 แห่ง โดยมาตรการหลัก ๆ จะเน้นการสร้างกฎระเบียบ และให้ความรู้เรื่องกฎหมาย โทษของบุหรี่ ตั้งกลุ่ม LINE เพื่อสอดส่องดูแล และแจ้งเบาะแสเรื่องยาเสพติด เพื่อนชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมอื่น เช่น การเล่นดนตรี และออกกำลังกาย การจัดหาทุนการศึกษา ให้โอกาสนักเรียนที่เคยมีปัญหา ดึงมาเป็นแกนนำ โครงการนี้ประสบผลสำเร็จแล้วที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ซึ่งเปิดเรียนมาได้เพียง 2 สัปดาห์ สามารถตรวจจับคนที่มีบุหรี่แค่ 2 คน จากนักเรียนทั้งหมด 2,500 กว่าคน