เช้านี้ที่หมอชิต

ผวจ.มุกดาหาร เตือนประชาชน รับมือระดับแม่น้ำโขงสูงขึ้น

เช้านี้ที่หมอชิต - ระดับน้ำที่สถานีหลวงพระบางฝั่ง สปป.ลาว เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งย่อมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่โขงเพิ่มสูงขึ้นด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เตือนประชาชนอาจได้รับผลกระทบ

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เท่าที่ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงมาตลอด โดยมีรายงานจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติว่า ในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีปริมาณฝนตกหนักสะสม 250 มิลลิเมตร ส่งผลให้ในวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เขื่อนน้ำอู สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพิ่มปริมาณน้ำระบายจาก 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำที่บริเวณสถานีหลวงพระบาง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่ามวลน้ำหลากจะไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรี อยู่ในเกณฑ์ 6,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ตั้งแต่บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประมาณ 1.00-1.50 เมตร ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคมนี้

ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอดอนตาล รวมถึงชาวประมงพื้นบ้าน ประชาชนที่สัญจรไปมา และบุคคลที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำ ระมัดระวังและป้องกันภัยที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำโขง ที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามประกาศของจังหวัดมุกดาหารและกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ซึ่งจะได้มีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดมุกดาหาร ที่ศูนย์อุทกวิทยาจังหวัดมุกดาหาร ล่าสุด ระดับน้ำสูงประมาณ 4.68 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.20 เมตร ที่อัตราการไหลของน้ำประมาณ 8,178 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ในช่วงเดียวกัน สูงกว่า 1.59 เมตร และมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ต่ำกว่าระดับเตือนภัย ที่ 12.00 เมตร และจุดวิกฤติ ที่ 12.50 เมตร ประมาณ 7.82 เมตร

หากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร 042-633101 หรือ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป