เช้านี้ที่หมอชิต

ฝีดาษลิง เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง

เช้านี้ที่หมอชิต - กระทรวงสาธารณสุข ให้โรคฝีดาษวานร หรือฝีดาษลิง เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง และออกเกณฑ์สอบสวนโรค โดยเฉพาะคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงระบาด

คณะกรรมการวิชาการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ มีมติเห็นชอบให้จัด โรคฝีดาษลิง เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง และเป็นโรคระบาดนอกประเทศ ยังไม่จัดเป็นโรคติดต่ออันตราย เพราะยังไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทย

โรคฝีดาษลิง ถือเป็นโรคจากสัตว์สู่คน และมีการติดเชื้อจากคนสู่คนได้ จากการสัมผัสตุ่มหนอง หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย

สำหรับผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง ถ้าติดเชื้อแล้วสามารถหายเองได้ แต่บางรายที่มีอาการรุนแรง จะสัมพันธ์กับโรคเรื้อรัง

กรมควบคุมโรค เผยลิงในประเทศไทยยังไม่มีความเสี่ยงโรคฝีดาษวานร หรือ ฝีดาษลิง เช่น ลิงเขาสามมุก จังหวัดชลบุรี หรือลิงในพื้นที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพราะไทยยังไม่เคยพบการรายงานโรคฝีดาษลิงในสัตว์ป่าของไทยมาก่อน

สัตว์ป่าที่เป็นความเสี่ยงอยู่ในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็ก ๆ แพรี่ด็อก และลิงแอฟริกา ถ้าสัตว์จะติดจากสัตว์ด้วยกัน ยังมีวงจำกัดในทวีปแอฟริกา ดังนั้นความเสี่ยงของสัตว์ในไทยจึงน้อย แต่ความเสี่ยงจะไปอยู่ที่การนำเข้ามาแบบลักลอบ โรคฝีดาษลิงเป็นโรคจากสัตว์สู่คน เคยเจอครั้งแรกในลิง แต่จริง ๆ สัตว์นำโรคไม่ได้มีแค่ลิง ยังมีสัตว์ฟันแทะ และสัตว์ป่าอื่น ๆ

ความเสี่ยงจะอยู่ที่สัตว์ป่านำเข้ามา จึงขอให้กลุ่มผู้ที่สัมผัสสัตว์ป่าใกล้ชิดที่มาจากแอฟริกาไม่ว่าการนำเข้าด้วยวิธีใด และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจมีผู้ติดเชื้ออยู่ตอนนี้ ถ้ามีอาการป่วยก็ขอให้พบแพทย์แจ้งประวัติเสี่ยง เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของฝีดาษลิงยากกว่าโควิด-19 เพราะต้องใกล้ชิดกันมาก ๆ สัมผัสสารคัดหลั่ง แผล เลือด ไม่ใช่เพียงไอจามติดต่อกันเหมือนโควิด-19 ดังนั้นเราจะเน้นย้ำในกลุ่มที่เข้าพื้นที่เสี่ยง เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยง มีกิจกรรมเสี่ยง มีไข้สูง มีแผล ตุ่มหนอง และเตือนประชาชนที่จะเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ เพราะทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่โควิด-19 เราต้องป้องกันโรคอื่น ๆ ด้วย