เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 27 พฤษภาคม 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 27 พฤษภาคม 2565 

27-30 พฤษภาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น