เช้าข่าว 7 สี

ช้าง ร่วมกับ กองทัพอากาศ เปิดอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี 2565

เช้าข่าว 7 สี - ศูนย์ฝึกสอนกอล์ฟเยาวชนกองทัพอากาศ จัดโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน "ช้าง - กองทัพอากาศ" ประจำปี 2565 เพื่อให้เยาวชนที่สนใจได้พัฒนาศักยภาพในด้านกีฬากอล์ฟ พร้อมคัดเลือกเยาวชน 2 คน อายุระหว่าง 13-18 ปีที่เข้าร่วมพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟในโครงการ ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก เพื่อก้าวเข้าสู่ระดับอาชีพต่อไป