ข่าวดึก 7HD

ประกาศฝีดาษลิง เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง

ข่าวดึก 7HD - กระทรวงสาธารณสุข ให้โรคฝีดาษลิง เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง และออกเกณฑ์สอบสวนโรค โดยเฉพาะคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงระบาด

คณะกรรมการวิชาการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ มีมติเห็นชอบให้จัด โรคฝีดาษลิง เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง และเป็นโรคระบาดนอกประเทศ ยังไม่จัดเป็นโรคติดต่ออันตราย เพราะยังไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทย

โรคฝีดาษลิง ถือเป็นโรคจากสัตว์สู่คน และมีการติดเชื้อจากคนสู่คนได้ จากการสัมผัสตุ่มหนอง หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย

สำหรับผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง ถ้าติดเชื้อแล้วสามารถหายเองได้ แต่บางรายที่มีอาการรุนแรง จะสัมพันธ์กับโรคเรื้อรัง  

กรมควบคุมโรค เผย ลิงในพื้นที่ท่องเที่ยวประเทศไทย ยังไม่มีความเสี่ยงโรคฝีดาษลิง เพราะไทยยังไม่พบการรายงานโรคฝีดาษลิงในสัตว์ป่าของไทยมาก่อน

สัตว์ป่าที่เป็นความเสี่ยงอยู่ในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็ก ๆ แพรี่ด็อก และลิงแอฟริกา ถ้าสัตว์จะติดจากสัตว์ด้วยกัน ยังมีวงจำกัดในทวีปแอฟริกา ดังนั้นความเสี่ยงของสัตว์ในไทยจึงน้อย แต่ความเสี่ยงจะไปอยู่ที่การนำเข้ามาแบบลักลอบ โรคฝีดาษลิงเป็นโรคจากสัตว์สู่คน เคยเจอครั้งแรกในลิง แต่จริง ๆ สัตว์นำโรคไม่ได้มีแค่ลิง ยังมีสัตว์ฟันแทะ และสัตว์ป่าอื่น ๆ

ความเสี่ยงจะอยู่ที่สัตว์ป่านำเข้ามา จึงขอให้กลุ่มผู้ที่สัมผัสสัตว์ป่าใกล้ชิดที่มาจากแอฟริกา ไม่ว่าการนำเข้าด้วยวิธีใด และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจมีผู้ติดเชื้ออยู่ตอนนี้ ถ้ามีอาการป่วยก็ขอให้พบแพทย์แจ้งประวัติเสี่ยง เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจ