เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 26 พฤษภาคม 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 26 พฤษภาคม 2565

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง