เช้านี้ที่หมอชิต

ภาคประชาชน ยื่นหนังสือ อบจ.ตาก คงภาษีน้ำมัน หลังราคาน้ำมันปรับขึ้นต่อเนื่อง

เช้านี้ที่หมอชิต - ชมรมผู้ประกอบการน้ำมัน และก๊าซสำหรับยานยนต์จังหวัดตาก ยื่นหนังสือขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เก็บภาษีท้องถิ่นในอัตราเดิม หลังจังหวัดข้างเคียงทยอยขึ้นภาษี สวนทางกับราคาน้ำมันและค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอชายแดน

นายศิลป์ชัย ปวงละคร ประธานชมรมผู้ประกอบการน้ำมัน และก๊าซสำหรับยานยนต์จังหวัดตาก ยื่นหนังสือต่อนายฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นภาษีท้องถิ่น ซึ่งในหนังสือระบุว่า ขอให้ อบจ.ตาก เก็บภาษีท้องถิ่นจากราคาน้ำมันเท่าเดิม หลังมีการออกข้อปฏิบัติเก็บภาษีจากผู้ใช้น้ำมันจำนวน 3 สตางค์ต่อลิตร รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกับราคาน้ำมันเกือบทุกชนิดที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นขอให้ อบจ.ตาก คงอัตราเก็บภาษีท้องถิ่นจากราคาน้ำมันแบบเดิมไปก่อน

นายศิลปะชัย ย้ำว่า ขณะนี้ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนกำลังได้รับความเดือดร้อน เพราะ อบจ.บางแห่งขึ้นภาษีน้ำมันไปถึง 10 สตางค์ ส่งผลให้ภาษีสรรพสามิตขึ้นตามไปอีก 1 สตางค์ ที่สำคัญเวลานี้ราคาน้ำมันตกอยู่ลิตรละกว่า 40 บาท และอาจถึง 50 บาท

ด้านนายฑีฆะพล ระบุว่า จะรับพิจารณาตามคำร้องขอตามที่ทางชมรม ผู้ประกอบการน้ำมัน และก๊าซสำหรับยานยนต์จังหวัดตากยื่นข้อเสนอมา โดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภา อบจ.ตาก ส่วนการเก็บภาษีนั้น น่าจะอยู่ในราคาเท่าเดิมไปก่อน ส่วนในอนาคตถ้าราคาน้ำมันจะขึ้นอีกหรือไม่ ทาง อบต.ก็จะขึ้นแบบขั้นบันได โดยค่อย ๆ ขยับตัวขึ้น เพื่อลดภาระ และเป็นการช่วยเหลือนักธุรกิจผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดตาก