สนามข่าว 7 สี

สิงห์อาสา สร้างแหล่งน้ำชุมชนช่วยเหลือชาวบ้าน จ.ขอนแก่น

สนามข่าว 7 สี - น้ำ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ หรือการดำรงชีวิต และในทุก ๆ ปีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มักจะเกิดภัยแล้งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ติดตามได้ในรายงาน

ในช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่อาจจะประสบปัญหาอุทกภัย แต่ยังมีอีกหลายพื้นที่กลับเจอปัญหาภัยแล้งในระยะยาว เพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในอนาคต "สิงห์อาสา" โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมด้วย บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด บริษัทในเครือฯ เดินทางไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้านบ้านนาสีนวล ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และรับทราบปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น จัดตั้งแหล่งน้ำชุมชนอย่างยั่งยืนมอบให้แก่ชาวบ้าน

ทั้งนี้ ได้ความร่วมมือจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มาร่วมสร้างแหล่งน้ำและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำให้กับชาวบ้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น ยังมีเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 มหาลัย พร้อมชาวบ้านในชุมชน ที่ร่วมด้วยช่วยกันคนละคนละไม้ร่วมกันสร้างรักษาแหล่งน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยแห้งให้ชาวบ้านได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในชุมชมอย่างยั่งยืนตลอดไป