เจาะประเด็นข่าว 7HD

ผลงานนักกีฬาไทยในซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม กำลังจะมีพิธีปิดการแข่งขันในวันนี้ คุณธีรัช โพธิ์พานิช สรุปผลงานไทยในซีเกมส์ ครั้งนี้มาให้ชมกัน