ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 23 พ.ค.65 ไซ เอฟ.เอ.กรุ๊ป vs โชคพิชิต เพชรมีเพียร

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 23 พ.ค.65 ไซ เอฟ.เอ.กรุ๊ป vs โชคพิชิต เพชรมีเพียร