สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

ผลเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 จ.ราชบุรี

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 จังหวัดราชบุรี ปรากฎว่า คะแนนของผู้สมัครหมายเลข 2 จากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนนำแทบทุกหน่วยเลือกตั้ง ขณะที่ กกต.ระบุ มีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นเกือบร้อยละ 60 แม้จะมีอุปสรรคจากฝนที่ตกลงมาช่วงบ่าย

การเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 จังหวัดราชบุรี แทน นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ในพื้นที่ 2 อำเภอ คืออำเภอโพธาราม และจอมบึง ตั้งแต่เช้ามีประชาชน ทยอยออกมาใช้สิทธิ ตามหน่วยเลือกตั้งทั้ง 240 หน่วย  ท่ามกลางมาตรการเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้มาใช้สิทธิส่วนใหญ่เข้าใจในขั้นตอนและวิธีการในการลงคะแนน และมาใช้สิทธิกันในช่วงเช้ากันมากกว่าช่วงบ่าย และก็มีฝนตกลงมาตามที่คาดการณ์ไว้ จนกระทั่งปิดการลงคะแนนเมื่อเวลา 17.00 น.

หลังจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นับคะแนนครบแล้ว 100% จากทั้งหมด 240 เขตการเลือกตั้ง ผลอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฎว่า นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 2 ได้คะแนน 51,743 คะแนน ส่วนนางณัทนันต์ นิธิภณยางสง่า ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 1 ได้ 16,853 คะแนน และนายภิญโญศิลป์ สังวาลวงศ์ ผู้สมัครจากพรรคเสมอภาค หมายเลข 3 ได้ 1,889 คะแนน  

ขณะที่ ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมีทั้งสิ้น 75,914 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 137,878 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.06 หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่จะรายงานผลการเลือกตั้งให้กรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางเพื่อรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป

กกต.จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบตามหน่วยเลือกตั้ง หลายหน่วย พบว่ามีความเรียบร้อยดี แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนัก แต่ก็ยังมีประชาชนออกมาใช้ สิทธิกัน คิดเป็นเกือบร้อยละ 60 ส่วนเรื่องร้องเรียนขณะนี้ก็มีบ้าง แต่ก็จะต้องทำการตรวจสอบก่อน