สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

กทม. - เมืองพัทยา พร้อมเลือกตั้งวันนี้

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - กกต.เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันนี้ 8.00-17.00 น. ย้ำ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุสามารถใช้แสดงตนได้ และหากจะนำปากกาไปเองของให้เป็นหมึกสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีเดียวกับที่ทุกหน่วยเลือกตั้งจัดเตรียมไว้ให้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา วันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดย ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตน นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็ได้  หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น แต่บัตรพวกนี้หากหมดอายุก็จะใช้ไม่ได้ บัตรหมดอายุที่ใช้ได้จะมีเพียงบัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น

ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แล้วลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ จากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะได้รับบัตรเลือกตั้งสีน้ำตาล และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะได้รับบัตรเลือกตั้งสีชมพู ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา จะได้รับบัตรเลือกตั้งสีฟ้า สมาชิกสภาเมืองพัทยา จะได้รับบัตรเลือกตั้งสีส้ม

เมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมายได้เพียง 1 คน หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งตามรอยเดิมและนำไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทด้วยตนเอง

ขณะที่ นายสำราญ ตันพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร หรือ กกต.กทม. ย้ำ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดำเนินการอย่างเข้มงวดในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีการจัดเตรียมคูหาพิเศษ และขั้นตอนสำหรับผู้ติดเชื้อ และเป็นโควิด -19 อีกทั้ง ยังมีข้อปฏิบัติแนะนำ ในการป้องกันในระหว่างการมาลงคะแนนเลือกตั้ง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมถึง การนำปากกาของตัวเองมาด้วย นั้น ทาง กกต.กทม.ขอแนะนำเพิ่มเติม กรณีการนำปากกามาเอง ขอให้เป็นปากกาลูกลื่น สีน้ำเงินเท่านั้น เพื่อไม่ให้แตกต่างจากสีปากกาที่จัดเตรียมไว้ในคูหาลงคะแนน หรือหากนำสีอื่นมา ก็จะใช้ได้เฉพาะขั้นตอนของการลายมือชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และลงลายมือในต้นขั้วบัตรเลือกตั้งเท่านั้น อีกทั้ง ก่อนกากบาทหมายเลขที่เลือก ก็ควรรอให้ เจลแอลกอฮอล์ แห้งเสียก่อน เพราะอาจทำให้บัตรเลอะเลือน กลายเป็นบัตรเสีย พร้อมเตือน อย่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ทั้ บริการรับส่งคนไปลงคะแนน บันทึกภาพ ฉีดบัตร และพนันผลการเลือกตั้ง ห้ามจำหน่ายจ่ายแจก จัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขต กทม. ตั้งแต่ 18.00 น.วานนี้ จนถึง 18.00 น. คาดหวังจะผู้มีออกมาใช้สิทธิประมาณร้อยละ 70

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ : www.ch7.com/bangkokelection