เจาะประเด็นข่าว 7HD

สรุปเหรียญซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

เจาะประเด็นข่าว 7HD - มาดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุด

เจ้าภาพเวียดนาม จ่อครองเจ้าซีเกมส์อีกสมัย ได้ไป 158 เหรียญทอง

ไทย ที่สอง 63 เหรียญทอง

สิงคโปร์ 46 เหรียญทอง

อินโดนีเซีย 45 เหรียญทอง

ฟิลิปปินส์ 41 เหรียญทอง อยู่อันดับห้า